امروز امريكا تهديدى براى صلح و امنيت جهانى است؛ لذا شعار «مرگ بر امريكا» ديگر امروز مخصوص ملت ما نيست.
امام خامنه ای

پیوندها

Hizbullahcyber.com

آخرین فایلهای دریافتی

اخبار